Powikłania reumatoidalnego zapalenia stawów

Autoimmunologiczne procesy mają wpływ na stawy, mogą mieć również wpływ na oczy, płuca, skórę, serce, naczynia krwionośne i inne narządy.

rzspowiklania

Aby lepiej leczyć komplikacje spowodowane przez reumatoidalne zapalenie stawów, wymaga się wczesnego rozpoznania i właściwego leczenia. Możliwe powikłania w reumatoidalnym zapaleniu stawów:

 

Choroby skóry


U jednego na pięciu pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów lub toczniem rozwijają się guzki reumatoidalne, głównie pod skórą w okolicy łokci, przedramion, na piętach i palcach. Guzki reumatoidalne mogą rozwijać się stopniowo lub pojawić się nagle. Mogą się one również pojawić w innych obszarach ciała, takich jak serce i płuca.

Zapalenie naczyń krwionośnych i naczyń spowodowane przez RA, może spowodować zmiany w postaci wrzodów na skórze i otaczających tkanek.

Istnieją różne rodzaje wysypki skórnej i zmian związanych z RZS i skutki uboczne podczas stosowania leków. Ważne jest, aby poinformować lekarza o wszelkich zmianach na skórze lub pojawiających się siniakach.

 

Choroby oka


Udział oka w RZS objawia się w różny sposób. Częstym powikłaniem jest zapalenie nadtwardówki – cienkiej membrany pokrywającej twardówkę oka. Choroba charakteryzuje się łagodnymi objawami.

Zapalenie twardówki – zapalenie gałki ocznej – poważna choroba, która może prowadzić do utraty wzroku.

W reumatoidalnym zapaleniu stawów, chorzy są również narażeni na ryzyko wystąpienia zespołu Sёrgena – stanu, w którym system odpornościowy zaczyna atakować ślinianki, wydzielające łzy. Tutaj można poczuć uczucie piasku i suchości w oczach. Bez prawidłowego leczenia suchości, stan taki może prowadzić do infekcji i bliznowacenia spojówek (membrany oczu) i rogówki. Jeśli masz reumatoidalnego zapalenia stawów, zapytaj lekarza, czy konieczne jest poddawanie się regularnym badaniom wzroku.

 

Choroby układu sercowo-naczyniowego


U wielu osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów, płyn (wysięk osierdziowy) gromadzi się między osierdziem i sercem. Objawy zapalenia osierdzia (zapalenie błony serca) występują zwykle podczas aktywności choroby.

Przewlekłe zapalenie osierdzia może prowadzić do zagęszczenia powłoki, które mogą mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie serca. To również może powodować zmiany chorobowe podobne do chorób układowych. W rzadkich przypadkach występuje zapalenie mięśnia sercowego (zapalenie mięśnia sercowego).

Leki stosowane w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów, mogą osłabić serce i innych mięśnie.

Stan zapalny zwiększa ryzyko chorób sercowo-naczyniowych u osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Jak wynika z najnowszych badań, osoby z RZS są narażone na ryzyko zawału serca, a także na cukrzycę typu 2. W RZS zwiększa się również ryzyko wystąpienia udaru mózgu.

Na temat skutecznego leczenia objawów reumatoidalnego zapalenia stawów polecamy –> ten serwis w którym odnajdziecie Państwo, wszystkie informacje na temat skutecznego leczenia choroby.

Zapalenie naczyń to rzadkie ale poważne powikłanie w RZS. Naczynia w RZS moga przechodzić w reumatoidalne zapalenie naczyń a choroba dotyka głównie małych naczyń krwionośnych skóry, ale może wpływać także na inne narządy, w tym oczy, serce i nerwy.

 

Choroby krwi i wpływ na powstawanie czerwonych krwinek


U większości osób z aktywnym RZS dochodzi do niewystarczającej produkcji liczby krwinek czerwonych (niedokrwistość). Niedokrwistości mogą towarzyszyć objawy, takie jak zmęczenie, kołatanie serca, duszność, zawroty głowy, bezsenność i kalectwo. Leki hamujące układ odpornościowy mogą prowadzić do obniżenia poziomu płytek krwi (trombocytopenia).

Mniej typową komplikacją RZS jest zespół Felty’ego, stan związany z powiększoną śledzioną i niską zawartością leukocytów. Zespół Felty’ego zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia chłoniaka i raka węzłów chłonnych.

 

Choroby płuc


Proces zapalny może osiągnąć organy takie jak skóra, serce powodując wysięk opłucnowy i gromadzenia śluzu w płucach.

Również w płucach mogą pojawiać się guzki reumatoidalne. Guzki na ogół nie stanowią zagrożenia, jednak w niektórych przypadkach mogą one powodować pęknięcie płuc, kaszel z krwią, zakażenie, lub wysięk opłucnowy – gromadzenie się płynu pomiędzy powłoką płuc i klatką piersiową. RZS może powodować takie komplikacje jak śródmiąższowe choroby płuc i nadciśnienie płucne.

Stosowanie leków w RZS może mieć negatywny wpływ na płuca. Na przykład, jednym z najpowszechniej stosowanych leków w RZS jest metotreksat, może powodować takie komplikacje jak duszność, kaszel i gorączka. Po zatrzymaniu stosowanie leku dochodzi do ustąpienia objawów.

 

Podatność na infekcje


Osoby z RZS są bardziej podatne na infekcje, które mogą wskazywać na inne choroby lub być spowodowane przyjmowaniem leków immunosupresyjnych. Według badań, leczenie czynników biologicznych, w odniesieniu do nowych, silnych leków przeciwzapalnych i reumatycznych, może znacząco zwiększyć ryzyko narażenia na poważne infekcje u osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów.

 

Stan emocjonalny


Codzienny ból i ograniczenia spowodowane przewlekłą chorobą, może mieć wpłynąć na stan emocjonalny i fizyczny. Według niedawnego sondażu, prawie 11% osób z RZS wykazuje objawy depresyjne w umiarkowanym do ciężkiego stopnia. Osoby niepełnosprawne są bardziej przygnębione.